Küpsiste eeskiri

Viimati ajakohastatud: 01.03.2024

 Üldine teave

1. ÜLDINE TEAVEKüpsiste eeskiri sisaldab põhiteavet Unisend Eesti OÜ veebilehtedel unisend.ee ja my.unisend.ee kasutatavate küpsiste kohta.
2. Ettevõtte Unisend Eesti OÜ üldine isikuandmete puutumatust käsitlev teade Unisend Eesti OÜ teenuseid kasutatavatele klientidele on avaldatud veebilehtedel unisend.ee ja my.unisend.ee.
3. PALUN VÕTKE ARVESSE, et küpsiste eeskirja ja ettevõtte kasutatavaid küpsiseid võidakse igal ajal muuta, parandada või ajakohastada. Teid teavitatakse muudatustest küpsiste menüüribas ja küpsiste seadete all. Kui jätkate pärast muudatuste tegemist Unisend Eesti OÜ veebilehtede kasutamist, käsitleme seda nii, et lugesite muudatused, täiendused ja ajakohastatud teabe läbi ning saate nendest aru. Palume teil meie küpsiste eeskirja regulaarselt läbi vaadata.

Kontaktandmed

4. Unisend Eesti OÜ, registrikood 16870306, aadress Vesivärava tn 50-301, 10152, Tallinn, Eesti, e-posti aadress: info@unisend.ee (edaspidi „ettevõte“).
5. Palun adresseerige kõik isikuandmete töötlemist puudutavad küsimused e-posti aadressile dataprotection@unisend.ee
6. Kui te ei leia küpsiste eeskirjast enda jaoks olulist teavet, saatke palun e-kiri punktis 5 toodud e-posti aadressile.

Üldine teave küpsiste kohta

7. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie seadme (nt arvuti, tahvelarvuti, nutitelefoni) veebilehitsejasse, mida kasutate konkreetse ettevõtte veebilehe külastamiseks.
8. Küpsised võimaldavad meil salvestada järgmisi andmeid: sisselogimise andmed (IP-aadress, sisselogimise aeg, millistelt teistelt veebilehtedelt jõudsite ettevõtte veebilehele jms), veebilehitseja tüüp, andmed teie tegevuse kohta veebilehel (nt milliseid rubriike külastate, milliseid teenuseid kasutate jms).
9. Küpsiste peamised eesmärgid:

  • veebilehe tehnilise toimimise tagamine, st tagamine, et veebileht toimib korralikult;
  • teie külastuste käigus ja külastuste vahelisel ajal teie seadete salvestamine;
  • teie veebilehe muutmine kiiremaks ja turvalisemaks;
  • veebilehe pidev tõhustamine, et see oleks kasutajasõbralikum ning et leiaksite sellelt vajaliku teabe meie teenuste kohta kiirelt ja intuitiivselt;
  • meie turundustegevuse muutmine tõhusamaks, et pakkuda teile kasulikumat sisu;
  • veebilehe liikluse mõõtmine.

10. Küpsised võivad olla pikaajalised või lühiajalised (sessiooniküpsised). Pikaajalised küpsised jäävad teie arvutisse ka pärast veebilehe külastamist ning neid kasutatakse taas, kui veebilehte uuesti külastate. Neid ei kustutata ka pärast seda, kui olete veebilehe lehitsemise lõpetanud. Lühiajalised küpsised (sessiooniküpsised) on küpsised, mis kustutatakse, kui olete veebilehe lehitsemise lõpetanud, st need küpsised salvestatakse hetkel, mil avate veebilehitseja akna, ja need aeguvad, kui akna sulgete.
11.Küpsised jaotatakse funktsiooni alusel üldiselt hädavajalikeks, funktsionaalseteks, statistilisteks ja turunduslikeks küpsisteks.
12. Hädavajalikud küpsised. Need küpsised on veebilehe toimimiseks hädavajalikud. Neid kasutatakse näiteks selleks, et tagada, et veebileht avaneb kiiresti ja tõhusalt; et saada aru, kas olete küpsiste vastuvõtmiseks nõusoleku andnud, millal nõusoleku andsite, kui kaua see kehtib jne. Veebileht ei toimi ilma nende küpsisteta nõuetekohaselt.
13. Funktsionaalsed küpsised. Need küpsised võimaldavad meil salvestada teie eelistusi (näiteks keel), pakkuda veebilehel paremaid ning rohkem isikupärastatud funktsioone (nt konkreetse veebilehe isikupärastamine (teksti suurus, kirjastiil ja teised veebilehe kohandatavad osad) ja tagada asjakohaste funktsioonide (nt virtuaalne assistent) toimimine.
14. Statistilised küpsised. Need küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutate, ning aitavad meil seda parandada. Need küpsised võivad näiteks näidata, milliseid veebisaidi lehti külastate kõige sagedamini, kui palju aega lehel veedate ning milliseid teenuseid kasutate. Nende küpsistega kogutakse teavet teie tegevuse kohta meie veebilehel, ent ei identifitseerita teid tavapärasel viisil.
15. Turunduslikud küpsised. Need küpsised võimaldavad meil esitada teile paremini sobivaid ja teie huvidele rohkem vastavaid reklaame, piirata teile veebilehel sama reklaami kuvamise kordade arvu ning teie tehtud klõpsude arvu alusel mõõta teatud reklaamikampaania tõhusust. Reklaame ei pruugita alati esitada meie veebilehel ning neid võidakse teile esitada ka pärast seda, kui olete meie veebilehelt lahkunud. Neid küpsiseid kasutatakse turunduslikul eesmärgil teabe kogumiseks ning nende abil jälgitakse teie tegevust nii meie veebilehel kui ka teistel veebilehtedel.
16. Küpsised on jaotatavad ka meie poolt kasutatavateks küpsisteks ja kolmandate isikute kasutatavateks küpsisteks. Kolmanda isiku küpsise on loonud mõni teine ettevõte (nt Google, Facebook vms). Mõnikord kasutame selliseid küpsiseid veebilehel selleks, et saada teavet veebilehe toimivuse kohta ning turunduslikel eesmärkidel vajalikku teavet, samuti teabe jagamise funktsiooni pakkumiseks jms. Sel juhul võivad vastavad kolmandad pooled samuti neist küpsistest teavet saada ning seda oma eesmärkidel kasutada, kusjuures nad võivad saada oma eesmärkidel kasutamiseks ka rohkem teavet, kui meie oleme taotlenud (nt sidudes meilt saadud teabe teistelt veebilehtedelt saadud teabega). Veebilehe teatud valikuliste funktsioonide (nt virtuaalne assistent) toimivuse tagamiseks võidakse kasutada ka kolmanda isiku küpsiseid. Koostasime kirjelduse eesmärkidest, mille täitmiseks me vastavaid küpsiseid oma veebilehel küpsiste menüüs kasutame. See, milliste tegevuste jaoks ja mis eesmärkidel võivad küpsistest saadud teavet või jälgimismehhanisme kasutada kolmandad isikud, sõltub aga nende endi puutumatusnormidest ja küpsiste eeskirjadest.
17. Soovitame teil kõigi meie kolmandate isikute privaatsuspoliitikad ja/või küpsiste eeskirjad ning muu nende teemadega seotud teabe läbi vaadata. Näiteks:

  • Täiendav teave Google Analyticsi küpsiste kohta
  • Täiendav teave Adformi küpsiste kohta
  • Täiendav teave Tilde küpsiste kohta (kasutatakse veebilehel unisend.ee)
  • Täiendav teave YouTube’i küpsiste kohta (kasutatakse veebilehel unisend.ee)

18. PALUN PANGE TÄHELE, et üksikasjaliku teabe Unisend Eesti OÜ kasutatavate küpsiste kohta (küpsise tüüp, nimetus, eesmärk, kasutamise kestus ja muu asjaomane teave) leiate küpsiste menüüst. Leiate selle ka veebilehtedelt unisend.ee ja my.unisend.ee, klõpsates veebilehe allosas lingile „Küpsiste seaded“.

Üldine teave küpsiste haldamise kohta

19. Kuidas küpsiseid hallata? Oma küpsiste seadeid veebilehtedel unisend.ee ja my.unisend.ee saate muuta, klõpsates veebilehe allosas nupule „Küpsiste seaded“. Oma eelistuste muutmiseks andke konkreetsete küpsiste kasutamiseks nõusolek (tehke linnuke) või võtke nõusolek tagasi (eemaldage märge). Selleks, et määratud seaded jõustuksid, võib olla vaja veebilehte värskendada.
20. Täiendav teave küpsiste haldamise kohta teie konkreetses veebilehitsejas. Näiteks:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Egde
Opera
21. Google Analyticsi kasutamisest loobumiseks külastage seda veebilehte.


Otsige
Otsingu alustamiseks sisestage alltoodud kasti võtmesõna, mida sooviksite otsida.