Isikuandmete töötlemise reeglid

Isikuandmete kaitse

Unisend Eesti OÜ töötleb isikuandmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EL) 2016/679, 27. aprillist 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi isikuandmete kaitse üldmäärus) ning muude õigusaktidega.

Teave teie isikuandmete töötlemise ning teie õiguste ja nende kasutamise kohta

Järgmistes isikuandmete töötlemise teavitustes on antud teave selle kohta, milliseid isikuandmeid Unisend Eesti OÜ kogub ja töötleb, mis on isikuandmete töötlemise eesmärgid, kui kaua neid säilitatakse, millised on teie õigused ja kuidas te saate oma õigusi kasutada:

Kas teil on küsimusi?

Kui teil tekib küsimusi oma isikuandmete töötlemise või oma õiguste kasutamise kohta, võtke meiega ühendust e-posti aadressil dataprotection@unisend.ee

Otsige
Otsingu alustamiseks sisestage alltoodud kasti võtmesõna, mida sooviksite otsida.